RKBVC 1952-2017

image_pdf
RKBVC

RKBVC 1952-2017 (65 jaar)

Beste Boekendenaren,

wellicht is het niet meer bij iedereen bekend, maar voetbalvereniging RKBVC bestaat (op papier althans) nog steeds. Ondanks dat onze laatste wedstrijd in mei 2009 in de zaal is gespeeld, en we op het veld al vanaf 2006 niet meer actief zijn hebben we toch de stille hoop gehad om nog een keer iets op te starten. Helaas heeft onze laatste poging in 2015 definitief duidelijk gemaakt dat een doorstart er echt niet meer inzit, waardoor we hebben besloten om de vereniging definitief op te heffen. We willen dit echter niet ongemerkt laten plaatsvinden. 

RKBVC is voor de Boekend in de loop van de jaren een zeer belangrijke vereniging geweest waaruit ook vele andere verenigingen en/of activiteiten uit zijn ontstaan. Denk alleen maar aan de vasteloavesvereniging die vanuit de veteranen is begonnen, en het jaarlijkse toep- en rik toernooi dat rond de kerstdagen plaatsvond tot enkele jaren geleden. Aangezien er ook nog een beperkt bedrag in de kas zit hebben we de volgende activiteit bedacht. Op 7 oktober aanstaande zal de allerlaatste “wedstrijd” van RKBVC  plaatsvinden, aanvang rond 15.00 uur. Hiervoor hebben we een all-stars team van VVV (met o.a. Ger van Rosmalen / Stefan Kurcinac) bereidt gevonden om op het oude hoofdveld  achter Boostenhof een demo-wedstrijd wandelvoetbal te spelen, en hierna een wedstrijdje (gemixed) tegen oud leden van RKBVC te spelen. Wandelvoetbal houdt in dat er uiteraard niet mag worden gerend, de bal niet hoger als kniehoogte mag komen, geen fysiek contact, enz. Waarschijnlijk een soort spel dat ons eigenlijk altijd wel heeft gelegen.

We roepen daarom alle oud-leden die dit unieke moment willen meemaken op om zich op te geven via onderstaand mailadres. Voor degene die daarna onze echte kracht nog een keer willen meemaken; de derde helft wordt na een lekker warm buffet (ca. 17.30 uur) nog doorgespeeld in café Boostenhof (inclusief verlengingen).  Om zeker te zijn dat we uit de kosten komen met het buffet vragen we om bij opgave een bedrag  van € 5,- te storten voor oud-leden. Partners van oud leden kunnen ook deelnemen aan het buffet voor het normale tarief  van  € 11,-

We hebben besloten om deze kennisgeving alleen via de schakel te delen, de ‘roots’ liggen immers in de Boekend. Wel mag en kan iedereen natuurlijk oud leden buiten de Boekend waarmee nog contact is hiervan op de hoogte stellen. Allen zijn uiteraard welkom!!

Daarom graag opgave via de mail met de volgende informatie;

*geef aan of je mee wil doen aan deze unieke laatste wedstrijd.

*geef aan of je deelneemt aan het buffet (€ 5,-) en geef aan of je partner ook deelneemt aan het buffet (€ 11,-)

Opgave wedstrijd graag voor 1 oktober via h.grubben@kpnmail.nl of rogerensuzan@gmail.com

Overmaken bijdrage buffet voor 1 oktober op NL54RABO0139473637 o.v.v. je naam.