30 km sticker voor op de vuilcontainer

Beste mensen,

Het verkeer door Boekend is de laatste jaren behoorlijk toegenomen. Naast de toename van de hoeveelheid verkeer wordt er vaak ook hard gereden.

Via Veilig Verkeer Nederland hebben we 30-km stickers aangevraagd. Deze stickers kunnen op de vuilcontainer geplakt worden. De automobilisten die Boekend passeren, worden zodoende één maal per week op de 30-km snelheidslimiet gewezen d.m.v. een lange reeks 30-km “borden” langs de weg.

Binnenkort zullen er 2 stickers per huishouden worden bezorgd bij de huizen die binnen de 30-km zone liggen. Deze stickers kunnen op de restafval- en groenafvalcontainer geplakt worden (zie foto).

We hopen op een zo breed mogelijke deelname aan deze actie.

Alvast bedankt voor uw medewerking

Boekender Belang